Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Tha e taitneach a bhith a’ faicinn an-diugh gu bheil prògraman rèidio agus telebhisein Gàidhlig air geàrr-liosta Fèis na Meadhanan Ceilteach 2016. Mo mheala naidheachd do »

Fo-thiotalan air BBC ALBA

Anns a’ bhlog seo buailidh mi air: Atharrachadh inntinn Ofcom mu sheirbheisean ruigsinneachd do luchd-amhairc BBC ALBA a tha a’ fulang le duilgheadasan claisneachd no fradhairc »

Maoineachadh na meadhanan Gàidhlig

Fhuair sinn dearbhadh an t-seachdain seo chaidh bho DCMS nach biodh Riaghaltas na RA a’ leantainn ris an taic-airgid de £1m a fhuair sinn airson 2014-15 »

Abair spòrs!

Bha a h-uile duine ris an do thachair mi a bha san Òban aig a’ Mhòd air an dòigh glan leis an deagh shìde! Ged nach »

Dè na dh’fhòghnas airson seanail tbh?

Sin agaibh a-nis ceist a tha car coltach ri dè cho fada ‘s a tha pìos sreanga! Ma nì sinn coimeas an-diugh le na seanailean Ceilteach »